IMG 20220514 112043

Пројекат Изазови – геномика реализован је за ученике осмог разреда ОШ „Милица Павловић” и ОШ „Свети Сава” Чачак, као научни камп уз подршку Центра за стручно усавршавање Чачак. Почетак рада је везан за кратко упознавање појма и значаја геномике, прилагођено узрасту ученика и њиховим досадашњим сазнањима из генетике и представљен је кроз уводну презентацију.

Ученици се уводе у изазове преко њима познатих чињеница о стратегијама репродукције у живом свету Колико познајемо репродукцију живог света? Преко картица знања са сликом и описом врсте на енглеском језику, приступом на интерактивну вежбу, опредељују се за бесполно, полно или оба типа репродукције.Уочавањем и бојењем илустрација хромозома, еволуције и наслеђивања боје очију, води се дискусија о досадашњим сазнањима Шта знамо о томе? Како би стекли увид у изглед и опипљивост ДНК молекулараде изоловање ДНК из јагоде, који ће на крају вежбе јасно да уоче.
На примеру људског кариотипа приступаjу интерактивној вежби Направи кариограм и састављају кариограм ређањем хромозома према сличности у величини, позицији центромера и уочљивим распоредом трака. У следећем изазову, ученици добијају дводимензионални ДНК молекул, који је потребно претворити у двоструку спиралу пратећи упутство Оригами ДНК. Тако формиран модел ДНК ученици задржавају за себе, као подсећање на овај изазов.

По угледу на праве научнике који се баве истраживањем генома живих бића, ученици раде интерактивно декодирање по јединих секвенци ДНК молекула, проналазе протеин (аминокиселину) који одговара неком организму (ако је резултат 100% значи да се секвенце тачно подударају), приступом на www.uniprot.org/blast/. Такође, раде и одређивање (читање) исправних ДНК реченица, односно читање делова молекула ДНК који кодира одређен протеин. Говори се о достигнућима и етичким питањима пројекта Хуманигеном. У последњем изазову, ученици на хамеру цртају  Дрво проблема, где стабло представља сам проблем, корен узроке, а гране последице тог проблема. Гране су подељене на два дела, једна грана носи промене телесних хромозома а друга промене код полних хромозома.  У датим зонама корена, стабла и грана, одрећују и лепе стикере од понуђених могућности за синдроме: Даунов, Патау, Едвардсов, Тарнеров, Супержена и Клинефелтеров. На крају, ученици су забележили своја запажања попуњавањем излазне анкете. Доминирају одлична искуства, а чињеница да се континуирано радило више од три сата, без осећајау мора и жеље да напусте активности, говори у прилог таквом искуству.