{gallery}aktelno/dokum_19{/gallery}Прва реализације обуке коју је подржао ЦСУ Чачак, УВЕЗИВАЊЕ И  ФУНКЦИОНАЛНОСТ НАСТАВНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, каталошки број 750, одржана је 19. новембра 2022. у Центру за стручно усавршавање Чачак. Присуствовали су наставници из чачанских школа.