{gallery}aktelno/rizici_19{/gallery}Прва реализације обуке коју је подржао ЦСУ Чачак, „Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“, одржана је 19. новембра 2022. у Центру за стручно усавршавање Чачак. Присуствовали су наставници из чачанских школа.