{gallery}aktelno/ana_24{/gallery}У ЦСУ Чачак  24. новембра 2022.одржана је акредитована трибина „Интердисциплинарни приступ у настави српског језика и књижевнисти и употреба дигиталних алата у настави“. Аутори трибине су Ана Павловић и Марина Милошевић.Било је присутно 30 наставника.