{gallery}aktelno/statika-26-11-22{/gallery}

У организацији ЦСУ Чачак 26.новембра 2022. године одржан је семинар: „Статичке и динамичке презентације у светлу нових технологија“, каталошки број 393. Семинар су реализовали   Милош Папић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг;  Далибор Чукљевић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“, Чачак; Зоран Луковић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак. Семинар је похађало 25 наставника из ОШ „ДР Драгиша Мишовић“ из Чачка.