{gallery}aktelno/istrazivacki-zadaci-27-11-22{/gallery}

У ЦСУ Чачак 27.новембра 2022. године одржан је семинар: „Истраживачки задаци у настави српског језика и књижевности у контексту међупредметне и унутарпредметне корелације усмерене на исходе“, кат.бр 926. Семинару су присуствовали учитељи и наставници српској језика из школа из Чачка.