{gallery}aktelno/zoki_3{/gallery}У организацији ЦСУ Чачак у ОШ „Др Драгиша Мишковић “ 3. децембра 2022. одржана је друга реализација семинара „Статичке и динамичке презентације у сверлу нових технологија“. Циљ семинара је оспособљавање наставника за употребу савремених технологија за израду статичких и динамичких презентација у различитим појавним облицима, као и креирање и обраду хипермедијалних садржаја потребних за израду презентација.Присуствовало је 28 наставника.