{gallery}aktelno/dok_10{/gallery}У ЦСУ Чачак, 10. децембра 2022. одржан је семинар „Увезивање и функционалност наставничке документације“. Очекивани исходи програма су оснаживање наставника у програмирању, планирању и извештавању заснованом на аналитичко-истраживачкој пракси и прописаној законској регулативи, повезивање кључних докумената у школи.Аутоке програма су Сања Перовановић, професор српског језика и књижевности, Медицинска школа Чачак; Данијела Ковачевић Микић, мастер филолошких наука, Школска управа Чачак Присуствовало је 28 наставника из Техничке школе Горњи Милановац.