{gallery}aktelno/vodic_10{/gallery}10.децембра  2022. године одржан је семинар „Водич за васпитне изазове школи“, каталошки број 31.Циљ семинара је оснаживање учесника за планирање, реализовање и евалуацију васпитног рада са ученицима кроз употребу конструктивних поступака, протективних механизама, метода и техника,ресторативне дисциплине, a у циљу постизања позитивне промене и одговорности. Аутори семинара су Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог и Гордана Поповић Божанић, школски педагог. Семинару је пје организован за колектив ОШ“Др Драгиша Мишовић“ у Чачку.