{gallery}aktelno/mere_14{/gallery}Велико интересовање наставника за трибину „Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака-законодавни оквир и пракса“, која је 14. 12.2022. одржана у организацији ЦСУ Чачак. Теме трибине су:васпитне и васпитно дисциплинске мере и правна заштита ученика, изрицање васпитних мера у складу са Правилницима о оцењивању у основне и средње школе, реализација појачаног васпитног рада, реализација и спровођење друштвено корисног рада, процедуре и документација за реализацију васпитно дисциплинског поступка.Ауторке скупа су 
Гордана Поповић Божанић и Марија Вуловић. Учествовали су наставници из Моравичког региона,