{gallery}aktelno/kralj_22{/gallery}У организацији ЦСУ Чачак, 10. децембра 2022, у Eкономско-трговинској школи Краљево одржан је семинар ,„Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“Циљ семинара је унапређење компетенција запослених у образовно васпитним институцијама за препознавање знакова упозорења, и правовремену трансдисциплинарну интервенцију у заштити деце од занемаривања и злостављања. Семинар су водиле ауторке Светлана Дражовић и Славица Лужанин,