{gallery}aktelno/uzice_24{/gallery}Прва реализација семинара који је подржао ЦСУ Чачак у Ужичкој гимназији, 24. децембра 2022. Семиинар Методе и технике у настави усмереној на исходе, акредитован је и налази се под каталошким бројем 603. Ауторке семинара су Зорица Димитријевић, дипломирана социјална радница , пензионер; Весна Лучић, професор историје, ОШ “Стари град” Ужице. Семинару су присуствовали запослени у гимназији.