{gallery}aktelno/kata_7{/gallery}У ЦСУ Чачак, 7. фебруара 2023. одржан је стручни скуп „Пламирање, праћење и вредновање постигнућа ученика“. Циљ скупа је пружање подршке учесницима у планирању и припремању различитих облика рада и активности и праћењу постигнућа ученика у складу са циљевима и исходима наставе. Учествовао је 31 наставник.