{gallery}aktelno/metode_11{/gallery}У ЦСУ Чачак 11. фебруара 2023. одржан је  семинар Методе и технике у настави усмереној на исходе. Семинар воде аутори Зорица Димитријевић, дипломирана социјална радница , пензионер; Весна Лучић, професор историје, ОШ “Стари град” Ужице. Присуствовали су запослени у Моравичком округу.