{gallery}aktelno/deca_11{/gallery}У организацији ЦСУ Чачак, 11. фебруара 2023. одржан је семинар Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у  Саобраћајној школи Пинки, Нови Сад. Семинар су водиле ауторке Jaсмина Кандић Шипетић, спец.мед.психологије,МА гешт.психотерап, Савтовалиште за децу и младе, ДЗ Чачак и Ана Богдановић, дипломирани дефектолог-логопед, ШОСО “1. новембар” Чачак.