{gallery}aktelno/staticke_25{/gallery}У ЦСУ Чачак 25. фебруара 2023. одржан је  семинар Статичке и динамичке презентације у светлу нових технологија. Семинар су водили  аутори Далибор Чукљевић и  Зоран Луковић. Циљ семинара је оспособљавање наставника за употребу савремених технологија за израду статичких и динамичких презентација у различитим појавним облицима, као и креирање и обраду хипермедијалних садржаја потребних за израду презентација.Присуствовало је 20 наставника.