{gallery}aktelno/sombor_3{/gallery}У  организацији ЦСУ Чачак, 3. марта  2023. одржан је  семинар  „Статичке и динамичке презентације у светлу нових технологија“  у Центру за стручно усавршавање Сомбор.  Семинар су водили  аутори Далибор Чукљевић и  Зоран Луковић. Циљ семинара је оспособљавање наставника за употребу савремених технологија за израду статичких и динамичких презентација у различитим појавним облицима, као и креирање и обраду хипермедијалних садржаја потребних за израду презентација.Присуствовало је 15 наставника.