{gallery}aktelno/int_11{/gallery}У ЦСУ Чачак 11. марта 2023. одржан је  семинар Примена модела вишеструких интелигенција у настави. Семинар су водили  аутори Данијела Кулић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини  и  Драган Николић, професор историје, Медицинска школа у Лесковцу. Циљ семинара је оспособљавање наставника да препознају, искористе и даље развијају вишеструке способности ученика кроз разноврсне технике, материјале и садржаје.Присуствовало је 15 наставника.