{gallery}aktelno/le_18{/gallery}У  организацији ЦСУ Чачак, 18. марта  2023. одржан је  семинар  „Водич за васпитне изазове у школи “ у Центру за стручно усавршавање  Лесковац.  Семинар су водиле  ауторке  Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог и Гордана Поповић-Божанић, школски педагог. Циљ семинара је оснаживање учесника/ца за планирање, реализовање и евалуацију васпитног рада са ученицима кроз употребу конструктивних поступака, протективних механизама, метода и техника,ресторативне дисциплине, a у циљу постизања позитивне промене и одговорности.  На овом семинару наставници су оснажени за планирање, реализовање и евалуацију васпитног рада са ученицима кроз употребу конструктивних поступака, протективних механизама, метода и техника, ресторативне дисциплине, a у циљу постизања позитивне промене и одговорности.Семинар је подржао ЦСУ Чачак, а налази се под каталошким бројем  31.