{gallery}aktelno/aser_25{/gallery}У ЦСУ Чачак 25. марта 2023. одржан је  семинар Асертивна комуникација у образовној пракси.  Циљ семинара је развијање компетенција запослених у образовању за асертивну комуникацију и унапређивање интерперсоналних односа са децом/ученицима, родитељима, колегама, представницима локалне заједнице..Присуствовалi su васпитачи у Дому ученика и наставници школа.