{gallery}aktelno/dolj12{/gallery}Програм „Увезивање и функционалност наставничке документације“ својим садржајем   унапређује  област програмирања, планирања  и извештавања у школи. Наше ауторке програма  Данијела Ковачевић Микић и Сања Перовановић  пружају подршку и дају савете  учесницима који похађају обуку током три  године колико важи акредитација. Школа „Вук Караџић“ из Дољевца је решила да унапреди ову област. У организацији ЦСУ Чачак 1. и 2. априла 2023. Одржане су обуке за наставнике ове школе.  Судећи по евалуацији семинара, обука је била веома корисна.