{gallery}aktelno/promocija-prirucnika-za-mentorski-rad{/gallery}

21.априла  2023. у ЦСУ Чачак, одржана је промоција Приручника за менторски рад у образовању „Менторство-Водич за наставнике у школама“ Завода за унапређивање образовања и васпитања.Приручник је настао као израз потребе да се обезбеди помоћ и подршка наставницима и стручним сарадницима, који се определе за менторски рад са приправницима.