{gallery}aktelno/latvica_22{/gallery}У организацији ЦСУ Чачак у ОШ „Јездимир Трипковић – Латвица, 22.априла  2023. одржан је семинар „Водич за васпитне изазове у школи“.Циљ семинара је оснаживање учесника за планирање, реализовање и евалуацију васпитног рада са ученицима кроз употребу конструктивних поступака, протективних механизама, метода и техника,ресторативне дисциплине, a у циљу постизања позитивне промене и одговорности.Ауторке семинара су Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак и Гордана Поповић-Божанић, школски педагог, Економска школа Чачак