{gallery}aktelno/vodic_2{/gallery}Семинар Водич за васпитне изазове у школи одржан је у организацији ЦСУ Чачак за наставнике  ОШ „Аца Синадиновић“, Лоћика. Семинар је похађало 30 наставника.