{gallery}aktelno/zakonodavni-okvir-i-praksa{/gallery}У организацији ЦСУ Чачак 23. августа .2023.  за наставнике ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини организован је стручни скуп на тему „Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских мера- законодавни оквир и пракса“, каталошки број 860. Стручном скупу је присуствовао 41 наставник. Предавачи су Гордана Поповић Божанић – школски педагог и Марија Вуловић – дипломирани школски психолог-педагог.