{gallery}aktelno/gradjmazo_16{/gallery}У ЦСУ Чачак 16. септембра .2023. због великог интересовања организован је семинар  „Обука за наставу Грађанског васпитања“. Семинар је похађало 22 наставника из школа из Србије. Предавачи су Марија Вуловић- дипломирани школски психолог-педагог и Зорица Димитријевић – дипломирана социјална радница.