{gallery}aktelno/de_29{/gallery}Уз помоћ модела, ученици седмог разреда су упознали ученике првог и петог разреда са појмом симетрије, примерима и њиховом применом у стварном окружењу (билатерална, радијална, фрактална, спирала и златни пресек, симетрија у кристалима), а посебна пажња се поветила теселацији. Одржана је интерактивна радионица,где су ученици  упознали родитеље и присутне грађане са темом теселације кроз разговор и дискусију, а затим је било и гласање за најбољи предлог поплочавања градског трга. Представници су, затим, нацртали своје предлоге.{gallery}aktelno/dek_29{/gallery}