{gallery}aktelno/el_4{/gallery}Уредба о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске гађе  и документарног материјала у  електронском облику („Сл. гласник РС“, бр. 94/2022) почиње да се примењује 1. јануара 2024., у  ЦСУ Чачак организована је обука у сарадњи са Агенцијом за професионално усавршавање  Permanent Educom,  4. октобра 2023.  Предавачи на обуци су експерти за област електронског пословања, Олга Зорић, консултанткиња за правне и послове безбедности и Војкан Станковић, консултант за електронско пословање. Присуствовало је 42 учесника.