{gallery}aktelno/ref_7{/gallery}У ЦСУ Чачак, 7. октобра 2023. одржан је семинар  „Од планирања до рефлексије“. Циљ семинара је снаживање учесника за планирање, припремање, реализацију, праћење и вредновање процеса наставе и учења и сопствене праксе у складу са педагошко-методичким и психолошким знањима и законском регулативом. Учествовало је 30 наставника.