{gallery}aktelno/metode-i-tehnike{/gallery}У ЦСУ Чачак 14.10.2023. одржан је семинар „Методе и технике у настави усмереној на исходе“, каталошки број  603. Очекивани исходи обуке су да се наставници обуче да користе проактивне методе/технике и графичке организаторе у реализацији наставе усмерене на исходе, да припремају и реализују часове усмерене на исходе коришћењем разноврсних метода/техника и графичких организатора. Реализатори семинара су  Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница , пензионер; Весна Лучић, професор историје. Семинару је присуствовало 30 наставника из Прехрамбено угоститељске школе из Чачка.