{gallery}aktelno/nast-zna-svoja-prava{/gallery}У организацији ЦСУ Чачак 14.10.2023. године одржан је семинар „Наставник зна своја права, клима у школи је здрава- Права, положај и обавезе запослених у образовању“ , каталошки број 629.  Очекивани исходи обуке су да се учесници оспособе да правилно разумеју своју улогу у васпитно образовном процесу, да правилно поступају, и да се према њима правилно поступа у складу са правним регулативама, да знају како да адекватно комуницирају и решавају сукобе и да реагују у случају недоумица по питању својих права. Присуствовало је 30 наставника из ОШ „Филип Филиповић“ из Чачка.