{gallery}aktelno/b_2{/gallery}У ЦСУ Чачак, 4. новембра  2023. одржан је семинар  „Компетенције школског библиотекара“. Циљ семинара је савладавање правилног библиотечког пословања,интегрисање програма рада библиотеке у образовно васопитни рад, упознавање компетенција за стицање звања, примена дигиталних алата у реализацији активности са ученицима и наставницима. Учествовало је 20 наставника.