{gallery}aktelno/cpnz_6{/gallery}У оквиру пројекта Заштита животне средине , ЦСУ Чачак је у сарадњи са Центром за промоцију науке Београд, организовао  у средњим школама града  радионицу  „Град и светлост“ у трајању од  120 минута  Циљ радионице  је упознавање учесника са основим карактеристикама и начином функционисања великих градова, као и са значајем коришћења обновљивих извора енергије у циљу очувања животне средине. По завршетку радионице сваки учесник ће бити у стању да: самостално или у групном раду направи макету града према сопственом избору, анализира структуру, положај и остале особине градова,  процени значај коришћења обновљивих извора енергије у циљу очувања животне средине.