У организацији ЦСУ Чачак  у ОШ „Момчило Настасијевић“  Горњи  Милановац одржан је семинар „Увезивање и функционалност наставничке документације“. Семинар је одржан 25. новембра 2023. у просторијама школе. Ауторке семинара су Сања Перовановић, професор српског језика и књижевности, Медицинска школа Чачак и  Данијела Ковачевић Микић, мастер филолошких наука, Школска управа Чачак. Циљ семинара је оснаживање наставника у програмирању, планирању и извештавању заснованом на аналитичко-истраживачкој пракси и прописаној законској регулативи. Повезивање кључних докумената у школи.