У организацији ЦСУ  Чачак 2 и 3. децембра 2023. У ОШ “Живан Маричић“ Жича одржан је семинар  „Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у школи,  каталошки број  239. Циљ семинара је повећање компетенција наставника и стручних сарадника за унапређивање образовног рада и развијање новог приступа у настави и стратегија учења код деце са тешкоћама у развоју. Ауторке семинара су Jaсмина Кандић Шипетић, спец.мед.психологије,МА гешт.психотерап, и  Ана Богдановић, дипломирани дефектолог-логопед.