У ЦСУ Чачак, 13. децембра 2023. одржана је  „Обука за информације од јавног значаја и заштиту података о личности“, као помоћ због све већег  броја  пристиглих захтева за информације од јавног значаја. Разјашњено је низ  непознаница у вези са поступањем, било  је  говора о  потребним смерницама и  корацима које треба предузети од момента добијања захтева, односно које се све могућности могу предузети у поступању у законом одређеним оквирима. БПрисуствовали су запослени у школама, предшколским установама и јавним установама Чачка.