4. децембра 2023. у Центру за стручно усавршавање у Чачку, одржан је састанак на коме је представљен софтвер који решава питања везана за протокол о поступању у одговору на насиље у установама образовања. Софтвер је представио Роберт Џунић, директор ОШ „Краљ Петар“ из Ниша и члан Управног одбора Друштва директора школа Србије. Како је вођење васпитно-дисциплинских поступака једна од значајних тема за установе образовања и васпитања учешће директора из Моравичког округа је било значајно бројно.