У ЦСУ Чачак,  21. 12. 2023. одржан је стручни скуп ,,Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака-законодавни оквир и пракса’’.  Теме  стручног скупа су следеће: васпитне и васпитно дисциплинске мере и правна заштита ученика, изрицање васпитних мера у складу са Правилницима о оцењивању у основне и средње школе, реализација појачаног васпитног рада, реализација и спровођење друштвено корисног рада, спровођење васпитно дисциплинског поступка(улога и задаци наставника, одељенског старешине, тима за НЗЗД, директора), процедуре и документација за реализацију васпитно дисциплинског поступка. Скуп је усклађен са законским новинама. Ауторке и реализаторке скупа су Гордана Поповић Божанић и Марија Вуловић. Скупу је присуствовало 70 наставника.