У организацији ЦСУ Чачак,  25. децембра. 2023. у ОШ „Таковски устанак“ Таково, одржан је стручни скуп ,,Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака-законодавни оквир и пракса’’. Скуп је усклађен са законским новинама. Ауторке и реализаторке скупа су Гордана Поповић Божанић и Марија Вуловић. Скупу је присуствовало 35 наставника.