Радионица „Моја школа – моје безбедно место “ одржана је 26.децембра .2023 у Центру за стручно усавршавање Чачак. Радионицу су водили саветници-спољни сарадници Школске управе Чачак за област превенције насиља Марија Вуловић, Сања Ранковић Илић и  Ђулијано Ђулић. Радионици је присуствовала  начелница школске управе Чачак,  Слађана Парезановић.
Учествовали су ученици основних и средњих школа у Чачку , као и координатори школских тимова за превенцију дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Ученици су кроз разговоре и решавање  групних задатака проналазили начине конструктивног и ненасилног решавања животних и школских ситуација  и трагали за начинима смањивања насиља како би школе биле место развоја и сигурности за сваког ученика. Координатори школских тимова разговарали су о задацима, тешкоћама , проблемима али и постигнућима својих Тимова за превенцију дидскриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Договорена је даља сарадња на нивоу тимова. Учествовале су Прехрамбено-угоститељска, Медицинска и  Економска средња школа, као и основне школе, „Вук Караџић“, „Милица Павловић“, „Ђенерал Марко Катанић“, „Свети Ђакон Авакум“, „Танаско Рајић“, „Владислав Петковић Дис“, „Прељина“, „Ратко Митровић“ и „Филип Филиповић“.