У организацији ЦСУ Чачак 16. јануара 2024. у ОШ „Душан Јерковић“ Костојевићи одржан је семинар „Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“. Циљ семинара је унапређење компетенција запослених у образовно васпитним институцијама за препознавање знакова упозорења, и правовремену трансдисциплинарну интервенцију у заштити деце од занемаривања и злостављања. Семинар су реализовале Соња Јаћовић, мастер педагог, Центар за социјални рад Краљево и Светлана Дражовић, дипл.психолог, Центар за социјални рад Краљево. Присуствовало је 28 наставника.