У организацији ЦСУ Чачак 24.2.2024. године одржан је семинар „Асертивна комуникација у образовној пракси“, каталошки број 15. Циљ семинара је  развијање компетенција запослених у образовању за асертивну комуникацију и унапређивање интерперсоналних односа са децом/ученицима, родитељима, колегама, представницима локалне заједнице… Аутори семинара су  Марина Бунчић, Дипломирани психолог – педагог,  Мирјана Николић, Доктор психолошких наука и  Исидора Кораћ, доктор наука – педагошке науке. Присуствовало је 30 наставника.