У ЦСУ Чачак 1.марта 2024. године организован је семинар „Дигитално оцењивање“, каталошки број 510. Очекивани исход обуке је оспособљавање наставника за употребу е-алата на различитим платформама за учење; Креирање инструмената за формативно оцењивање; Креирање инструмената за ученичку самопроцену и вршњачку процену; Креирање и обрада упитника за наставу и учење и самовредновање; Израда е-портфолија ученика. Аутори семинара су Данијела Ковачевић Микић, Мастер филолошких наука, Школска управа Чачак и Владан Поледица, ОШ „Ратко Митровић“. Присуствовало је 25 наставника из Чачка.