У Регионалном центру Смедерево, 6 и 7 марта 2024. одржана је четврта седница Скупштине Мреже RC&CSU Србије. Седницом председава Дејан Томић председник Мреже, а присуствују 18 представника из центара широм Србије. Представници ЦСУ ЧАЧАК су Тања Аћимовић, директорка и Љиљана Војиновић, стручни сарадник.