У суботу 16.3.2024. у информатичком кабинету ЦСУ Чачак је одржан семинар „Статичке и динамичке презентације у светлу нових технологија“ под каталошким бројем 393. Циљ овог семинара је оспособљавање наставника за употребу савремених технологија за израду статичких и динамичких презентација, за употребу предметних технологија, за израду веб-сајта…