У ЦСУ Чачак је 16.3.2024. одржан семинар „Стрес у школи-превазилажење промена“, под каталошким бројем 181,чији је циљ разумевање појма стрес и професионалног стреса, његових последица и утицаја на све аспекте личности и професионалног учинка; специфичности стреса у школи и технике за превазилажење, примена позитивних стратегија…