У суботу 23. марта 2024. у ЦСУ Чачак је одржан семинар „Асертивна комуникација у образовној пракси“ под каталошким бројем 15. Циљ семинара је развијање компетенција запослених у образовању за асертивну комуникацију и унапређивање интерперсоналних односа са децом/ученицима, родитељима, колегама, представницима локалне заједнице…Семинар су водиле Мирјана Николић, Доктор психолошких наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица и Исидора Кораћ, доктор наука – педагошке науке, Висока школа струковних студија за васпитаче. Присуствовало је 20 наставника.