У просторијама Центра за стручно усавршавање Чачак, 25. марта 2024. одржано је предавање за наставнике млађих школских разреда РАЗВОЈ МОТОРИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА КОД ДЕЦЕ МЛАЂИХ ШКОЛСКИХ РАЗРЕДА. Теме предавања су биле: Развој моторичких потенцијала код деце млађих школских разреда (досадашња истраживања и размена искустава), доц. др Јовица Пеулић, др Борко Катанић и Могућности и перспективе развоја са питањима и дискусијом. Присутни су добили сате за стручно усавршавање у установи, а било је 20 учесника.