У ЦСУ Чачак у току је обука за секретаре школа са актуелном темом ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА. Теме предавања су: Измене и допуне ЗЈН – предности и мане; Донети подзаконски акти; Објављивање уговора, оквирних споразума,наруџбеница, измена уговора на Порталу јавних набавки; Врсте добара за које су наручиоци у обавези да примењују еколошке у поступцима јавних набавки; Измене у погледу заштите права. У оквиру обуке биће одржана радионица Рад на Порталу јавних набавки; Практична обука – Како се објављују уговори, оквирни споразуми наруџбенице (рачуни). Присуствују запослени у образовним установама, око 50 учесника.