У суботу 30. марта 2024. у ЦСУ Чачак је одржан семинар „Транзиција- креирање подршке кроз рефлексивни дијалог између васпитно-образовних установа”, каталошки број 185. Циљ семинара је oснаживање запослених у предшколским установама, основним и средњим школама за пружање подршке деци и родитељима током процесa транизиције, преласка из jедног циклуса образовања у други. Присуствовалo je 30 васпитача из ПУ „Моје детињство“.